12.09.2004 18:19:36
Alkyny - Podrobné řešení rovnice č.3
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice:
But-1-yn reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny propanové, hydrátu oxidu manganičitého a vhodného prostředí
CH CCH2CH3+ MnO4-1 CO2+ CH3CH2COOH+ MnO2.xH2O
Vyznačení místa, kde došlo u organické sloučeniny ke změně:
CH CCH2CH3+ Mn+VIIO4-1 CO2+ CH3CH2COOH+ Mn+IVO2.xH2O
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CH=C je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1) 2C=-1
Produkty: CO2 je 0 z toho plyne, že (když O=-2) C=4
COOH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1 a 2O=-4) C=3
Takže oba uhlíky mají dohromady formální oxidační číslo 7 (3 + 4)
Závěr:
Změna u dvou uhlíků je 8 ( u reaktantů -1, u produktů +7)
Ekvivalentní postup: U prvního uhlíku ubyde jeden vodík (+1) a přibydou dva kyslíky (-4), takže formální oxidační číslo prvního uhlíku se zvýší o 5, u druhého uhlíku přibydou dva kyslíky (-4) a jeden vodík (+1), takže formální oxidační číslo druhého uhlíku se zvýší o 3. Obou dohromady tedy o 8.
Křížové pravidlo:
2C......... -1................. 7............... ..8 ..3
Mn........ .7................. 4............... ..3 ..8
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla
3CH CCH2CH3+ 8MnO4-1 3CO2+3CH3CH2COOH+8MnO2.xH2O
Kontrola nábojů (u reaktantů 8. (-1) = -8, u produktů 0)
3CH CCH2CH3+8MnO4-1 3CO2+3CH3CH2COOH+10MnO2.xH2O
Vyrovnání nábojů zásaditým prostředím u produktů (-8) a kontrola vodíků [u organických sloučenin na obou stranách stejně, jinak však u produktů je vodíků 8.x.2+8.1=16x+8]
3CH CCH2CH3+8MnO4-1 3CO2+3CH3CH2COOH+8MnO2.xH2O+ 8 OH-1x
Doplnění vodíků (u reaktantů 3.1+(4+8x).2=16x+11, u produktů 3.1+8.x.2+8.1=16x+11)
3CH CCH2CH3+8MnO4-1+(4+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COOH+8MnO2.xH2O+8OH-1
Kontrola kyslíků (u reaktantů 8.4+(4+8x)=8x+36, u produktů 3.2+3.2+8.(2+x.1)+8.1=8x+36)
3CH CCH2CH3+8MnO4-1+(4+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COOH+8MnO2.xH2O+8OH-1

[nahoru] [rovnice alkynů][rovnice alkenů][alkyny][organická chemie] [go home]
Titulní strana chemického webu Ing.Michaela Canova