12.09.2004 18:09:25
Elektrofilní a nukleofilní adice alkynů

Elektrofilní adice:
Pro uhlíky obsahující trojnou vazbu platí, že mají hybridní orbitaly sp(vysvětlení zde a zde).To znamená, že každý z uhlíků má 2 vazby s Mimoto se mezi váží mezi uhlíky 2 vazby p tvořeny orbitaly pz a py. Vzhledem k jejich "piškotovému" tvaru, a k tomu,že jsou orbitaly pz a py navzájem kolmé, způsobují vazby pzvýšenou elektronovou hustotu nad a pod (pz) a před a za (py) spojnicí jader atomů (vlastně okolo jader je elektronový plášť válce) .To znamená, že je elektronový mrak napadnutelný, jinými slovy "vhodný terč" pro činidlo s deficitem elektronů (elektrofilní činidlo).
Jádra uhlíku jsou však u sebe blíže než u alkenů (vazba je kratší) a elektrony p jsou silněji poutány k jádru. Proto probíhá elektrofilní adice na trojné vazbě nesnadněji než na vazbě dvojné. Elektrofilní adice na trojné vazbě probíhá proto jen s činidli, které jsou schoni odštěpit proton (vodíkový kation). Adice probíhá dle Markovnikova pravidla
Propyn s chlorovodíkem
Nulkeofilní adice:
Na rozdíl od alkenů může u alkinů probíhat adice i nukleofilním mechanismem. Vytvořením elektronového pláště orbitaly pz a py se totiž do jisté míry obnažila uhlíková jádra (z vnějšku je stíní pouze po jednom elektronovém páru vazby C-H). Obnažená jádra jsou tak napadnutelná nukleofilními činidly.
Katalyzovaná adice acetylenu (Kučerovova reakce)

[nahoru] [reakční mechanismy alkynů] [alkyny] [organická chemie] [go home]